Má fyzická osoba zapísaná, ako “podnik zahraničnej osoby” v OR január 2020 povinnosť zverejniť závierku za rok 2020, ak bolo zrušené zapisovanie FO do OR od 1.10.2020?

Má fyzická osoba zapísaná, ako "podnik zahraničnej osoby" v OR január 2020 povinnosť zverejniť závierku za rok 2020, ak bolo zrušené zapisovanie FO do OR od 1.10.2020? -------------------------------------------------- každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo,...

Ak som Fyzická Osoba “podnik zahraničnej osoby”. Môžem si podať OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2021. Nebude s tým nejaký problém?

Ak som Fyzická Osoba "podnik zahraničnej osoby". Môžem si podať OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2021. Nebude s tým nejaký problém? -------------------------------------------------- aj fyzická osoba - podnik zahraničnej...

dotácia pre COVID19 – je zdaniteľný príjem?

Ak som FO živnosť , Mám na mysli rok 2020 v kontexte Usmernenie č. 22/DzPaU/2021/MU. Ak tomu dobre rozumiem príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. sú oslobodené od dane až v roku 2021? Za rok...