Minimálna mzda v roku 2021

Minimálna mzda v roku 202122.10.2021V roku 2021 bude platiť minimálna mzda, ktorej výška sa vypočíta podľa automatického vzorca a ktorá bude predstavovať 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu...

Stupne náročnosti práce

Stupne náročnosti práce22.10.2021Podľa zákonníka práce existuje 6 stupňov náročnosti práce a podľa zaradenia pracovníka ste povinný mu vyplácať minimálnu mzdu prepočítanú príslušným koeficientom. Minimálne mzdy pre rok 2021 nájdete v článku...

Transferové oceňovanie v roku 2021

Transferové ocenenie - Kontrolované transakcie, ako na to?15.10.2021Koho sa týka transferové oceňovanie? Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu majú podnikatelia v prípade, že uskutočňujú kontrolované transakcie.  Transferové oceňovanie sa týka všetkých...

Faktúry – aké sú lehoty pre ich vystavenie?

Faktúry - aké sú lehoty pre ich vystavenie? Väčšina vystavených faktúr v praxi obsahuje 3 rôzne druhy dátumov  dátum vystavenia faktúry  dátum dodania  dátum splatnosti.  Dátum splatnosti je založený na dohode oboch partnerov, dátum vystavenia s dátumom dodania však...