Označenie dokladov pre zaúčtovanie

Označenie doručených dokladov pre  zaúčtovanie Nie vždy môže byť z dokladu (faktúry, bločku) zrejmé čo ste nakúpili, alebo predali. Preto je potrebné pre správne zaúčtovanie veľmi jednoducho ceruzkou označiť či sa jedná o nákup materiálu - tovaru T, alebo je to...

Dotácia pre COVID19 – je zdaniteľný príjem?

Dotácia pre COVID19 - je zdaniteľný príjem? Ak som FO živnosť , Mám na mysli rok 2020 v kontexte Usmernenie č. 22/DzPaU/2021/MU. Ak tomu dobre rozumiem príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. sú...

Čo sa stane ak mi DÚ neschváli predĺženie lehoty na podanie DP?

Čo sa stane ak mi DÚ neschváli predĺženie lehoty na podanie DP? Čítal som niekde, že predĺženie lehoty, musí schváliť DÚ, ak podám OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania 31.3. 23:55h čo sa stane, ak mi to DÚ neschváli? Dostanem pokutu za...

Ak som Fyzická Osoba “podnik zahraničnej osoby”. Môžem si podať OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2021. Nebude s tým nejaký problém?

Ak som Fyzická Osoba "podnik zahraničnej osoby". Môžem si podať OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2021. Nebude s tým nejaký problém? -------------------------------------------------- aj fyzická osoba - podnik zahraničnej...

Má fyzická osoba zapísaná, ako “podnik zahraničnej osoby” v OR január 2020 povinnosť zverejniť závierku za rok 2020, ak bolo zrušené zapisovanie FO do OR od 1.10.2020?

Má fyzická osoba zapísaná, ako "podnik zahraničnej osoby" v OR január 2020 povinnosť zverejniť závierku za rok 2020, ak bolo zrušené zapisovanie FO do OR od 1.10.2020? -------------------------------------------------- každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo,...

O účtovníctve

O účtovníctve DPH - Mzdy - Sklad  Jednoduché, podvojné účtovníctvo alebo daňová evidencia?Účtovníctvo je sústava ekonomických údajov, ktorá poskytujú informácie o majetkovej a finančnej štruktúre účtovnej jednotky.Podnikatelia majú povinnosť viesť účtovníctvo, to...