Nastavenie exportu výpisov z účtu

Pred vytvorením export pohybov na bankovom účte sa musíte prihlásiť do internetbankingu na adrese moja.csob.sk

Postup vytvorenia exportu pohybov:

 

1, V menu nájdite záložku Platby a výpisy

2, Kliknite na Výpisy

Návod XML výpis z účtu

Nájdite príslušný výpis, podľa kolónky obdobie

3, Kliknite na Stiahnuť PDF

4, Kliknite na Stiahnuť XML

Návod XML výpis z účtu

5, Uložte vygenerované súbory do zariadenia

6, Zašlite výpisy vo fromáte PDF a XML na mail info@8888.sk