Znížená sadzba DPH 10 % v roku 2023 sa uplatňuje na vybrané tovary a služby

Znížená sadzba DPH 10 % na plnenia poskytované v súvislosti so športom a na gastro

Od 1.1.2023 sa bude uplatňovať znížená sadzba DPH vo výške 10 % na plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov ako prechodné opatrenie. Konkrétne pôjde o prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu a na vstupné do umelých kúpalísk.

 Znížená sadzba DPH 10 % sa bude rovnako uplatňovať aj na reštauračné a stravovacie služby. Vymedzenie reštauračných a stravovacích služieb tak, aby splnili podmienku na zníženie DPH sadzby, musí spĺňať charakter podávania jedál alebo nápojov alebo obdivoch, ak sú zabezpečené dostatočné podporné služby umožňujúce ich okamžitú konzumáciu (napríklad obsluha, poskytnutie umývateľného riadu a príboru, priestoru na konzumáciu či toaliet). Kľúčové je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska problematiky DPH zadefinovať ako poskytnutie služby, nie tovaru. Donáška jedla alebo predaj jedla so sebou zníženej DPH sadzbe podliehať nebude.