Virtuálne sídlo

 Naša spoločnosť poskytuje virtuálne sídla už od roku 2015 na troch prestížnych adresách v nehnuteľnostiach, ktoré sú v našom vlastníctve čo zaručuje stabilitu sídla. Budova a poštová schránka v ktorej budete mať sídlo bude označená menom Vašej spoločnosti tým je zaručené, že daňový, colný, živnostenský úrad v prípade kontroly, alebo miestneho zisťovania Vás bez problémov nájdu ( kontrolný orgán nemá povinnosť hľadať Vašu spoločnosť v prípade kontroly, alebo miestneho zisťovania –  pri poskytovateľoch  vo veľkých biznis-centrách ktorý vlastnia, alebo majú prenajatú jednu kanceláriu túto označia menom Vašej spoločnosti na X-tom poschodí čo môže byť pri kontrole pre Vás problém

Ku každému sídlu ako jediný na Slovensku poskytujeme vlastnú poštovú schránku, alebo P.O.Box s prístupom k Vašej pošte 24 hodín s bezproblémovým parkovaním – nie ste závislý na našich prevádzkových hodinách

Program

Cena služby

Adresa sídla a balík služieb
Cena za mesiac
Súhlas so zriadením sídla
Označenie budovy a poštovej schránky menom Vašej spoločnosti
SMS a e-mailová notifikácia o došlej pošte a odosielateľovi
Vlastná poštová schránka, alebo P.O.Box  + 10€ za zriadenie schranky – jenorázový  poplatok
Preberanie doporučených zásielok
Skenovanie obsahu pošty
On-line prístup k naskenovanej pošte
Preposielanie zásielok 1 x mesačne
Firemmná www stránka
zdarma
Preposielanie zásielok viac krát mesačne alebo mimo SR
Rokovacia miestnosť
ZMENA SÍDLA
Bonus
Viazanosť
Spolu

Jenisejská 45 A

EASY

3,80

za mesiac

N
N
N
N
M
N
M
M
M
M

Dohodou

Dohodou

Zdarma

M

24 mesiacov

91,20€ / 2 roky + 10€ za zriadenie  schráky – jednorázový poplatok

Jenisejská 45 A

M

8,50

za mesiac

N
N
N
N
N
N
N
N
M
M

Dohodou

Dohodou

Zdarma

M

12 mesiacov

102€ / 1 rok  + 10€ za zriadenie  schráky – jednorázový poplatok

Jenisejská 45 A

XL

15€

za mesiac

N
N
N
N
N
M
N
N
N
N

Dohodou

3h/ročne

Zdarma

3 mesiace zdarma

12 mesiacov

180€ / 1 rok

Program

Cena služby

Adresa sídla a balík služieb
Cena za mesiac
Súhlas so zriadením sídla
Označenie budovy a poštovej schránky menom Vašej spoločnosti
SMS a e-mailová notifikácia o došlej pošte a odosielateľovi
Vlastná poštová schránka, alebo P.O.Box  + 10€ za zriadenie schranky – jenorázový  poplatok
Preberanie doporučených zásielok
Skenovanie obsahu pošty
On-line prístup k naskenovanej pošte
Preposielanie zásielok 1 x mesačne
Firemmná www stránka
zdarma
Preposielanie zásielok viac krát mesačne alebo mimo SR
Rokovacia miestnosť
ZMENA SÍDLA
Bonus
Viazanosť
Spolu

Južná trieda

EASY

5,50

za mesiac

N
N
N
N
M
N
M
M
M
M

Dohodou

Dohodou

Zdarma

M

24 mesiacov

132€ / 2 roky  + 10€ za zriadenie  schráky – jednorázový poplatok

Južná trieda

M

8,50

za mesiac

N
N
N
N
N
N
N
N
M
M

Dohodou

Dohodou

Zdarma

M

12 mesiacov

102€ / 1 rok  + 10€ za zriadenie  schráky – jednorázový poplatok

Južná trieda

XL

15€

za mesiac

N
N
N
N
N
M
N
N
N
N

Dohodou

3h/ročne

Zdarma

3 mesiace zdarma

12 mesiacov

180€ / 1 rok

Program

Cena služby

Adresa sídla a balík služieb
Cena za mesiac
Súhlas so zriadením sídla
Označenie budovy a poštovej schránky menom Vašej spoločnosti
SMS a e-mailová notifikácia o došlej pošte a odosielateľovi
Vlastná poštová schránka, alebo P.O.Box
Preberanie doporučených zásielok
Skenovanie obsahu pošty
On-line prístup k naskenovanej pošte
Preposielanie zásielok 1 x mesačne
Firemmná www stránka
zdarma
Preposielanie zásielok viac krát mesačne alebo mimo SR
Rokovacia miestnosť
ZMENA SÍDLA
Bonus
Viazanosť
Spolu

Jesenná 22

XL

17€

za mesiac

N
N
N
N
N
M
N
N
N
N

Dohodou

3h/ročne

Zdarma

3 mesiace zdarma

12 mesiacov

204€ / 1 rok

Poskytujeme Sídlo  na Jenisejská 45 A, Južnej triede 4 B a na Jesennej 22 v Košiciach

Nehnuteľnosti sú v našom vlastníctve, čo zabezpečuje stabilitu Vášho sídla.

Jenisejská 45 A

Južná trieda 4 B

Jesenná 22

Služba trvalý pobyt

Trvalý pobyt poskytujeme len pre občanov Slovenskej republiky na prestížnej adrese Jesenná 22, Košice-Staré Mesto. Výhodou oproti trvalému pobytu na Miestnom úrade je riadna adresa so službami – je zabezpečené preberanie Vašej pošty – na každú zásielku Vás upozorníme SMS a e-mailovou notifikáciou. K svojej pošte máte prístup 24 hodín – nie ste závislý na našich prevádzkových hodinách. 

Ďalšie výhody:

  • Prístup do škôl, škôlok, k lekárom a do nemocníc v Košiciach
  • Jednoduchšia komunikácia s úradmi
  • Možnosť prihlásenia motorového vozidla s pridelením Košického evidenčného čísla
  • Možnosť získania parkovacej rezidenčnej karty v Starom Meste
  • Preberanie poštových zásielok ( SMS notifikácia o došlej zásielke a iné služby viď cenník)
  • Ak ste živnostník a máte u nás trvalý pobyt môžete si na základe nášho súhlasu zapísať miesto podnikania do živnostenského registra s 50% zľavou . ( nie je možné si dať zapísať miesto podnikania bez nášho súhlasu )

Služba

Cena služby Dospelý

Cena služby Dieťa od 15 do 18rokov
Dieťa do 15 rokov  zdarma

Trvalý/prechodný pobyt
Označenie poštovej schránky, preberanie listových zásielok -neobmedzený počet zásielok
Preberanie doporučených zásielok ( podmienka odovzdanie preukazu na preberanie zásielok )
SMS, notifikácia – v notifikácii Vám oznámime odosielateľa pošty menom Vašej spoločnosti
SMS a e-mailová notifikácia o došlej pošte a odosielateľovi

Skenovanie obsahu pošty

Online prístup k naskenovanej pošte

Preposielanie zásielok 1 x mesačne v SR

Preposielanie zásielok viac krát mesačne alebo mimo SR
P.O.Box na preberanie zásielok ( slúži len na odovzdávanie Vám doručených zásielok ), prístupný 24 hodín
Vlastná poštová schránka, alebo P.O.Box  + 10€ za zriadenie schranky – jenorázový  poplatok

Jesenná 22

M

8,50

za mesiac

4,50

za mesiac

N
N
N
N
N
M
M
M

Dohodou

N
N

Jesenná 22

XL

15€

za mesiac

4,50

za mesiac

N
N
N
N
N
N
N
N

Dohodou

M
M

Založíme pre vás firmu

Založenie spoločnosti si vyžaduje znalosti obchodného zákonníka, súvisiacich zákonov, nariadení a vyhlášok. Z tohto dôvodu je to komplikovaný proces. Naša spoločnosť sa zakladaniu s.r.o. venuje už niekoľko rokov. Sledujeme jednotlivé legislatívne zmeny a pri vypracovaní jednotlivých dokumentov prihliadame na konkrétne požiadavky klienta ( právne služby sú poskytované  advokátom oprávneným poskytovať právne služby ). Návrh na zápis spoločnosti podávame prostredníctvom elektronického podania. Od 1.10.2020 zmenou zákona o obchodnom registri je možné podať návrh na Obchodný register už len elektronicky.

Založenie s.r.o.

.

.

WWW k novej spoločnosti zdarma

od 240€

mám záujem

Zmeny v s.r.o

.

.

WWW k novej spoločnosti zdarma

od 63€

mám záujem

Likvidácia s.r.o.

.

.

WWW k novej spoločnosti zdarma

od 63€

mám záujem

Založenie

Občianskeho

združenia

WWW k novej spoločnosti zdarma

od 63€

mám záujem

Založenie

živnosti

.

WWW k novej spoločnosti zdarma

od 15€

mám záujem

O nás

 

Poskytovaním virtuálneho sídla ( registračných sídiel ) sa zaoberáme od roku 2015, sme najväčší poskytovateľ na Východnom Slovensku a ako jediný na Slovensku poskytujeme ku každému sídlu vlastnú poštovú schránku, alebo P.O.Box s prístupom 24 hodín – týmto na rozdiel od konkurencie Vás neobmedzujeme našími prevádzkovými hodinami.

Bezpečnosť je zabezpečená 24 hodinovým monitoringom – kamerovým systémom.

Pošta – V prípade ak máte objednané skenovanie obsahu pošty je táto uložená na našom úložisku ( nevyužívame externé úložiská ) ktoré sa nachádza priamo v našej budove a je zabezpečené pred prístupom cudzích osôb.

Kde nás nájdete? – Kontaktné informácie

Kontakt pre zriadenie Sídla firiem

Ing. Marek Novák – mobil: +421 905 465 160

E-mail:   atradefinancesro@gmail.com

Kontakt pre založenie spoločností

Mgr. Marek Novák – mobil: +948 296 779

E-mail:   atradefinancesro3@gmail.com

Kontakt pre účtovné služby

Milan Novák – mobil: +421 918 586 127

E-mail:   info@8888.sk

Vaše sídlo Košice s.r.o.

Jenisejská 45 A, 040 12 Košice

+421 905 465 160

atradefinancesro@gmail.com

Kontaktný formulár

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na adrese info@8888.sk, alebo telefonicky.

Bližšie údaje nájdete v časti kontakt