Minimálna mzda v roku 2021

22.10.2021

V roku 2021 bude platiť minimálna mzda, ktorej výška sa vypočíta podľa automatického vzorca a ktorá bude predstavovať 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Ide o sumu 623 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda bude v roku 2021 vo výške 3,580 eura.

Podľa zákonníka práce existuje 6 stupňov náročnosti práce a podľa zaradenia pracovníka ste povinný mu vyplácať minimálnu mzdu prepočítanú príslušným koeficientom. v tabuľke nižšie je vypočítaná minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti.

Ako zistím do ktorej skupiny patrí ten, ktorí zamestananec? Čítajte viac v článku https://www.8888.sk/stupne-narocnosti-prace/

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
1. 1,0 623 € 3,580 €
2. 1,2 739 € 4,247 €
3. 1,4 855 € 4,914 €
4. 1,6 971 € 5,580 €
5. 1,8 1087 € 6,247 €
6. 2,0 1203 € 6,914 €