Stupne náročnosti práce

22.10.2021

Podľa zákonníka práce existuje 6 stupňov náročnosti práce a podľa zaradenia pracovníka ste povinný mu vyplácať minimálnu mzdu prepočítanú príslušným koeficientom.

Minimálne mzdy pre rok 2021 nájdete v článku www.8888.sk/minimalna-mzda-v-roku-2021/

  1. stupeň náročnosti práce: Patria sem základné manipulačné alebo prípravné práce, ktoré sú podľa určitých postupov alebo pokynov nadriadeného. Väčšina prác, pri ktorých zamestnávatelia uplatňujú minimálnu mzdu patrí do prvého stupňa.

Príklad: upratovačka, robotník

  1. stupeň náročnosti práce: Spadajú tu rutinné odborné práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou. Ďalej tu môžeme zaradiť jednoduché remeselné činnosti alebo práca v zdravotníctve.

Príklad: administratívny pracovník, predavačka

  1. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme menej zložité agendy. Spadajú tu aj rôzne druhy tvorivých remeselných prác. Do tretieho stupňa patria aj práce, kde zodpovedáte za zdravie iných osôb alebo práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu.

Príklad: zdravotná sestra, účtovník

  1. stupeň náročnosti práce: Patria sem rôzne odborné agendy a práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú psychickú námahu. Zaraďujú sa tu práce poskytujúcu zdravotnú starostlivosť. Do 4. stupňa náročnosti práce spadajú aj manažérske a riadiace funkcie.

Príklad: manažér, hlavný účtovník

  1. stupeň náročnosti práce: Tu patria koncepčné, tvorivé a metodické práce vyžadujúce zvýšenú psychickú odolnosť. 5 stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy.

Príklad:  lekár, hlavný manažér

  1. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme tvorivé úlohy, ktoré je nutné riešiť neobvyklým spôsobom. Vyžadujú si vysokú mieru zodpovednosti, ktoré môžu mať pre spoločnosť významný dopad.

Príklad: generálny riaditeľ