Má fyzická osoba zapísaná, ako “podnik zahraničnej osoby” v OR január 2020 povinnosť zverejniť závierku za rok 2020, ak bolo zrušené zapisovanie FO do OR od 1.10.2020?

————————————————–

každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, musí účtovnú závierku uložiť do registra účtovných závierok.