Čo sa stane ak mi DÚ neschváli predĺženie lehoty na podanie DP?

Čítal som niekde, že predĺženie lehoty, musí schváliť DÚ, ak podám OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania 31.3. 23:55h čo sa stane, ak mi to DÚ neschváli? Dostanem pokutu za to, že som nepodal DP?

————————————————–

oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania správca dane neschvaľuje. Len v prípade daňovníkov, ktorí sú v konkurze alebo likvidácii, títo žiadajú žiadosťou v zákonom stanovenej lehote správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace. Uvedené je v súlade s ustanovením § 49 ods.ods.3 písm. c) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.